Đá Quartz thạch anh mẫu thm004

Mô tả

Đá nhân tạo thạch anh  còn gọi là đá quartz thạch anh. Đá quartz thạch anh cấu tạo từ 93% tinh thể thạch anh, liên kết bằng nhựa polime và các chất tạo màu. Bên cạnh đó, nó được sản xuất bằng công nghệ  rung ép vật liệu trong môi trường chân không. Vì nhứng điều trên, đá quartz thạch anh dễ dàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đá Quartz là sự lựa chọn tối ưu cho khách hàng.