Đá Quarzt thạch anh mau thm003

Mô tả

Đá nhân tạo thạch anh hay còn gọi là đá Quartz thạch anh. Đá Quartz Thạch anh cấu tạo từ 93% tinh thể thạch anh, kết dính bằng nhựa polime và các chất tạo màu khác. Bên cạnh đó, nó được sản xuất bằng công nghệ  rung ép vật liệu trong môi trường chân không. Vì nhứng điều trên, đá nhân tạo Thạch anh dễ dàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

đá quatrz thạch anh thm003

đá quartz thạch anh thm003

Xem thêm sản phẩm: Tại đây